Om os

Værdier, metoder og info

I Socialpsykiatrien i Høje-Taastup Kommune, tror vi på, at alle mennesker har ressourcer og kompetencer,- også dem der har særlige udfordringer og behov. 

Hvis du er voksen med en sindslidelse i Høje-Taastrup Kommune og har brug for praktisk og/eller social støtte i hverdagen, ønsker vi, med en rehabiliterende social indsats, at støtte dig til at udvikle dine ressourcer og kompetencer i det omfang, det er muligt. Målet er, at du derved bliver så selvforsørgende som muligt, opnår mest mulig  egenmestring og kan deltage i samfundets fællesskaber.

Udgangspunktet for den socialpsykiatriske indsats er samarbejdet mellem dig og medarbejderne, og indsatsen tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation.

I Socialpsykiatrien arbejder vi med en recovery- og rehabiliterende tilgang og med 6 faglige sigtelinjer. Vi arbejder også med Strax og Åben dialog. Alle disse tilgange og metoder, kan du se beskrevet nederst på denne side.

Social- og Handicapcentret i Høje-Taastrup Kommune har gennem flere år arbejdet målrettet med at sikre økonomisk balance og faglig udvikling på socialområdet for voksne.  Dette arbejde uddybes i en plan for det specialiserede socialområde for voksne.

Læs mere om Planen

 

Socialpsykiatrien består af:

5 bomiljøer.

Læs mere om bomiljøerne

Et Værested, hvor du kan komme ind fra gaden, som du er

Læs mere om Værestedet her

Diverse støttetilbud, der kan hjælpe dig til et mere selvstændigt og aktivt socialt liv

Læs om vore andre støttetilbud her

Luk alle
Udfold alle