STRAX-huset

Din første indgang

Hvis du 

  • Er borger i Høje Taastrup Kommune 
  • Er over 18 år 
  • Har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale problemer
  • Befinder dig i en udfordrende situation, som du ikke ved, hvordan du skal komme videre fra, men er motiveret til at arbejde med dine udfordringer


Så vil STRAX-huset gerne indgå i et samarbejde med dig.  

STRAX-huset

STRAX-huset er et uvisiteret tilbud i Social- og Handicapcentret.
STRAX-huset er en indgang til borgere, der henvender sig til Social- og Handicapcentret for første gang. 
STRAX-huset yder støtte efter §82a og 82b i Serviceloven.   

STRAX-huset tilbyder  

  • Hurtig og fleksibel mulighed for rådgivning (uden forudgående visitation) 
  • Udviklende sociale fællesskaber/forløb, der kan hjælpe dig videre 
  • Brobygning til andre tilbud og foreninger i lokalsamfundet 
  • Mulighed for at samskabe tilbud sammen med de andre, der er en del af STRAX-huset 
  • Støtte og samarbejde med STRAX-medarbejdere i op til 6 måneder 

Samarbejde

STRAX-huset indgår i et samarbejde med dig, dit netværk og andre aktører. Det sker i udgangspunktet i sociale fællesskaber, men kan også i særlige tilfælde ske som et individuelt tidsafgrænset samarbejde. Formålet med samarbejdet er, at du selvstændigt skal kunne håndtere og leve dit liv på trods af dagligdagens udfordringer.   
Hvis du efter 6 måneder i STRAX-huset stadig har brug for støtte, laves en konkret og individuel vurdering i forhold til fremtidige indsatser. STRAX-huset brobygger til andre interne og eksterne aktører, hvis det er relevant.

Kontakt STRAX-huset

STRAX-husets adresse er Parkvej 74, 2630 Taastrup, og døren er åben i åbningstiderne. 
STRAX-huset kan kontaktes på tlf. 43 35 21 90 i åbningstiderne eller via mail på Strax@htk.dk

Åbningstiderne:  
Mandag-onsdag kl. 10:00-14:30, Torsdag kl. 10:00-17:00 og Fredag kl. 10:00-13:30 

Du kan ringe og aftale et tidspunkt for et møde i STRAX-huset, men du kan også henvende sig direkte i STRAX-huset uden foregående aftale og få råd og vejledning. 
Der er altid kaffe på kanden, også hvis du kommer uden at have en aftale.